(این وبلاگ به تبادل نظر و تجربه بین علاقه مندان کبوتر پلاکی اختصاص دارد)
Tehran racing pigeon club

===============
mohammad reza rahdari

===============

call number : 09127708388
================

اولین سایت ثبت شده ایران در سایت پیپا ( بهشت کبوتران)

کبوترجدید خریداری شده از نسل کبوترهای شاپور همتیان (برگشت پدر از لنگه)

 نر زرهی تیره دو پلاک(برگشت پدر از لنگه)

نر سخریج (عربستانی) از کبوترهای حاج مهدی ساجدی

ماده ابلغ سبز(از کبوتران محمد عباسی)

نر هلندی (کله اردکی) برگشت برادر این کبوتر از عسلویه به شوشتر

ماده پا کوتاه (از کبوتران محمد عباسی)

ابی (پسر نر هلندی)

این عکس قابل توجه آقای محمد عباسی است

ماده هلند خواهر نر هلند کله اردکی (متعلق به آقای ولی حسینی)

براق (قهرمان پایتخت)

ماده تیره عربستانی(از کبوتران آقای ولی حسینی)

آذر (دختر نر هلندی)

ماده بنکی (زرهی روشن)

 

محسن(کبوتر ماده انگلیسی اصل)برادران و خواهران این کبوتر رکورد 810 کیلومتر هوایی ایران را دارند .

 بردی (جوجه براق و ماده بنکی)

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 8:0  توسط راهداری  |