(این وبلاگ به تبادل نظر و تجربه بین علاقه مندان کبوتر پلاکی اختصاص دارد)
Tehran racing pigeon club

===============
mohammad reza rahdari

===============

call number : 09127708388
================
 
First recorded in the Web site Pipa.be


اولین سایت ثبت شده ایران در سایت پیپا ( بهشت کبوتران)
 
 
 


 
==========================================================

ساخت وبلاگ برای کبوتران شما با پشتیبانی یک ساله  100هزار تومان

شماره تماس  09357977754  امیرحسین راهداری


====================================================
این سایت با  وبلاگ کبوتر نابودگر اصفهان بزودی همکاری نزدیکی را تحت عنوان گروه تحقیقاتی  کبوتر نامه بر
آغاز خواهد کرد و دوستانی که تمایل دارند در  این گروه  تحقیقاتی باشند  حداقل 50  صفحه مقاله تحقیقاتی
در زمینه کبوتر باید ارائه دهند بزودی اخبار خوبی در این زمینه از طرف مدیران این گروه آقایان محسن نساج پور
و راهداری ارائه خواهد یافت،در ضمن این گروه برای رسمیت بخشیدن به کار خود در تدارک ثبت شرکت است.
 
 

==================================================

 

(1) براق (قهرمان پایتخت)

درسال 92 فقط این کبوتر که پدرش را از آقای گتراوی (عمو یحیی)خریدم به من جواب داد و بقیه کبوترهایی که از افراد دیگر با قیمتهای گزاف خریدم باخت خوردند .جالب اینکه بعضی از کبوترانی که از این افراد خریداری کردم در 2 کیلومتری باخت میخوردن و صاحب قبلی آنان ادعاهای عجیب و غریبی در مورد مسافتهای طی شده کبوترانش داشت .

(2) ماده تیره عربستانی

نر هلندی (کله اردکی)

ماده هلند خواهر نر هلند (کله اردکی)

آدم (جوجه نر هلند و ماده هلند) جوجه حاصل همخونی

 

ابی (پسر نر هلندی)

آذر (دختر نر هلندی)

مهری (جوجه ابی و آذر)


(3) نر زرهی تیره دو پلاک

(4) ماده زرهی روشن

 

(5) آبان (جوجه نر زرهی تیره و ماده زرهی روشن)

(7) نر زرهی روشن چشم سفید

(8) ماده زرهی حلقه سبز

 مراد (برادر محسن نر انگلیسی)

بی نظیر (عمه محسن و خواهر بچه غول)

بچه غول (پدر محسن)

ابر و باد (ماده ابلغ زرهی انگلیسی)

 

بلا (خواهر طلا)

(9) ماده پا کوتاه

( کبوتر اهدائی آقای محمد عباسی است که جوجه 100 روزه اون از مسافت 120 کیلومتری هوایی

به تهران بازگشت )

========================================================

 مسابقه بین تبریز و تهران (کلوپ تهران و کلوپ تبریز ) (فاصله هوایی تقریبا 270)

تهران تا بناب 300 کیلومترزمینی /// تبریز تا بناب هم نزدیک به 300 کیلومتر زمینی

کبوترانی که قرار است در مسابقه زنجان شرکت کنند(265 کیلومتر هوایی 300زمینی)

 طلا (نر سخریج انگلیسی)

کامی(ماده ابلغ زرهی )

حوا (جوجه مراد و ماده پا کوتاه)

محسن (کبوتر ماده انگلیسی اصل)

فرزاد (جوجه براق و ماده عربستانی)

فرزانه (جوجه براق و ماده عربستانی)

کرم (جوجه ابی و آذر)

کتی (جوجه ابی و آذر)

شاهد (جوجه شاهپور همتیان ، جوجه کبوتران برگشتی از بندر لنگه)

مهرداد (جوجه مراد و ماده پا کوتاه)

امین (جوجه مهندس)

خنگول (جوجه مهندس)

 شادان (جوجه شاپور همتیان جوجه کبوتران برگشتی از بندر لنگه)

 شاهین (جوجه شاپور همتیان جوجه کبوتران برگشتی از بندر لنگه)

شادمهر (جوجه ابی و آذر)

 =======================================================

ژنرال و غمزه و جوجه هایشان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت 8:0  توسط راهداری  |