(این وبلاگ به تبادل نظر و تجربه بین علاقه مندان کبوتر پلاکی اختصاص دارد)
Tehran racing pigeon club

===============
mohammad reza rahdari

===============

call number : 09127708388
================

اولین سایت ثبت شده ایران در سایت پیپا ( بهشت کبوتران)

 نر زرهی تیره دو پلاک

نر سخریج (عربستانی) از کبوترهای حاج مهدی ساجدی

ماده ابلغ سبز(از کبوتران محمد عباسی)

نر هلندی (کله اردکی)

ماده هلند خواهر نر هلند (کله اردکی)

براق (قهرمان پایتخت)

ماده تیره عربستانی

ابی (پسر نر هلندی)

آذر (دختر نر هلندی)

ماده بنکی (زرهی روشن)

 

ماده پا کوتاه

محسن (کبوتر ماده انگلیسی اصل)

مراد (برادر محسن نر انگلیسی)

بلا (ماده زرهی پا کوتاه)

 طلا (ماده سخریج انگلیسی)

بردی (جوجه براق و ماده بنکی)

کامی(جوجه ابلغ زرهی آقای نساج پور)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393ساعت 8:0  توسط راهداری  |